Monday, November 29, 2010

法会花絮(二)

仔细看看桌上的水果,丰富吗?

零乱不整的桌子

满满的祭品,还要装饰的?

这就是法会时的诵经场点。


佛光普照


一叠叠的经书

弥勒佛:欢迎各界参加法会!

红彤彤的大厅

不过。。。。。。我没参与法会,都是那些功课搞砸我的!哼!

(我还把我的作文电邮给了老师,要我整整八个小时,因为很难进入我的户头,气死我了。。。。。。!!!)

No comments:

:) :( ;) :D ;;-) :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) :-S #:-S 7:) :(( :)) :| /:) =)) O:-) :-B =; :-c :)] ~X( :-h :-t 8-7 I-) 8-| L-) :-a :-$ [-( :O) 8-} 2:-P (:| =P~ :-? #-o =D7 :-SS @-) :^o :-w 7:P 2):) X_X :!! \m/ :-q :-bd ^#(^ :ar!

Post a Comment