Tuesday, July 14, 2009

花,树


映入眼帘的,
尽是五彩缤纷的鲜花,
正如亭亭玉立的少女,
展现出艳丽的风姿。
绽放灿烂的笑容。

啊,花朵真美,
引人欣赏。
但,可惜是,它们生命,
如昙花一现,
转眼就是过眼云烟。
哎,原来它们的家
就在温室。

看那高耸的松树,
绿油油的,虽然稍逊色,
但,它不畏严寒,
不畏烈日,依然昂首挺立,
为了生活,不畏严酷的环境。
朋友们,
你们想学娇艳的花,
还是生命力强的树呢?

No comments:

:) :( ;) :D ;;-) :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) :-S #:-S 7:) :(( :)) :| /:) =)) O:-) :-B =; :-c :)] ~X( :-h :-t 8-7 I-) 8-| L-) :-a :-$ [-( :O) 8-} 2:-P (:| =P~ :-? #-o =D7 :-SS @-) :^o :-w 7:P 2):) X_X :!! \m/ :-q :-bd ^#(^ :ar!

Post a Comment