Saturday, July 18, 2009

昨天、今天、明天

昨天,
是人生的历史,
让我们从错误中学习。

今天,
是我们的生活戏曲,
让我们在人生舞台上,
好好表演。

明天,
是一线曙光,
带给我们无限的希望。

所以,从昨天学习错误,
把握今天,使生活有意义,
迎接明天,放眼看待人生!

No comments:

:) :( ;) :D ;;-) :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) :-S #:-S 7:) :(( :)) :| /:) =)) O:-) :-B =; :-c :)] ~X( :-h :-t 8-7 I-) 8-| L-) :-a :-$ [-( :O) 8-} 2:-P (:| =P~ :-? #-o =D7 :-SS @-) :^o :-w 7:P 2):) X_X :!! \m/ :-q :-bd ^#(^ :ar!

Post a Comment